Rejestracja:

Chorzów, ul. Św. Pawła 11
II piętro - pokój 219
tel. 32 736 61 51
fax. 32 249 61 15
tel. kom.: 509 808 107

przychodnia@atomed.pl
Czynne:

poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

PORADNIE

Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy

  • diagnostyka i terapia astmy oskrzelowej, testy skórne
  • diagnostyka i terapia chorób odtytoniowych – przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma, choroby nowotworowe
  • diagnostyka i terapia zaburzeń oddychania w czasie snu (chrapanie, bezdech senny), kwalifikacja i prowadzenie treapii CPAP (proteza powietrzna)
  • rozpoznawanie i leczenie zakażeń układu oddechowego: infekcji atypowych, gruźlicy, kaszlu przewlekłego
  • planowanie i prowadzenie rehabilitacji i fizykoterapii w chorobach układu oddechowego
  • tlenoterapia domowa – kwalifikacja, prowadzenie chorych, badania gazometryczne w domu chorego
  • Pracownia badań czynnościowych płuc i serca: badania wysiłkowe w chorobach płuc i serca, badania wydolności układu krążenia i układu oddechowego, próby prowokacyjne i lekowe

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Opieka lekarza internisty oraz pielęgniarki środowiskowej

Poradnia Chorób Metabolicznych

  • kompleksowe poradnictwo w zakresie terapii zaburzeń lipidowych - nieprawidłowy poziom cholesterolu
  • kompleksowe poradnictwo w zakresie diagnostyki i terapii zaburzeń metabolicznych - zaburzeń przemiany materii
  • diagnostyka i leczenie otyłości pod nadzorem lekarza i dietetyka