Rejestracja:

Chorzów, ul. Św. Pawła 11
II piętro - pokój 219
tel. 32 736 61 51
fax. 32 249 61 15
tel. kom.: 509 808 107

przychodnia@atomed.pl
Czynne:

poniedziałek - piątek
8:00 - 18:00

Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Asmed Szymon Dworniczak Anna Dworniczak Spółka Jawna ul. Trzyniecka 18/ii Lok.21 NIP: 6272736563,
 2. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Sebastian Rusinek. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem e-mail - iod@komsys.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;
  • realizacji bieżącej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe a w pozostałym dobrowolne.
 6. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;
  • realizacji bieżącej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak instytucje państwowe, towarzystwa ubezpieczeniowe jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.